1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Разгледай внимателно ситуациите на картинките. Избери какви опасности на работното място могат да възникнат и какви мерки могат да бъдат взети, за да се предотвратят.

Описание на ситуацията: Животните лежат в обора завързани, оборът е нисък, с лошо качество на въздуха и слабо осветен. Подът не е почистен, а фекалиите текат по пътеката за достъп. Хранилките са мръсни. Хората и животните имат възможност за пряк контакт.

Какви (краткосрочни и дългосрочни) влияния върху здравето могат да имат опасностите на работното място?

Какви са възможностите за избягване на опаснстите и какви мерки трябва да се вземат?

Технически предпазни мерки:

Организационни предпазни мерки:

Лични предпазни мерки:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало