1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Разгледай внимателно ситуациите на картинките. Избери какви опасности на работното място могат да възникнат и какви мерки могат да бъдат взети, за да се предотвратят.

Описание на ситуацията: Свине в обора. Подът е от летви. Животните се разхождат спокойно, имат възможности за игри и оборът е добре осветен.Фекалиите не могат да се изтичат добре през летвите и подът може да стане хлъзгав. Животните се разхождат свободно, има възможности за пряк контакт между хората и животните.

Какви (краткосрочни и дългосрочни) влияния върху здравето могат да имат опасностите на работното място?

Какви са възможностите за избягване на опаснстите и какви мерки трябва да се вземат?

Технически предпазни мерки:

Организационни предпазни мерки:

Лични предпазни мерки:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало