1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на говеда: избери подходящия термин.

Основен закон

Отглеждането, храненето, работата и грижата за животни трябва да бъдат напаснати към - на животното, неговите - не трябва да се ограничават, а - трябва да се избягват. За да е възможно всичко това, са нужни съответните специализирани знания, а най-добре да е завършено -. Всички нужни действия и грижи трябва да се извършват ежедневно. Освен - на животното, трябва да се осигуряват и определени условия на труд за персонала.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало