1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на говеда: избери подходящия термин.

Закон при отглеждането

Начинът на отглеждане трябва да бъде съобразен с -, с възрастта и с породата на животното. При този процес трябва да се съблюдават откритията при изследдването на поведението на животните. При - съораженията трябва да са напаснати както към животното, така и към спецификите на грижа. - трябва да се избягват. При свободно отглеждане трябва освен всичко останало да бъдат осигурени места за почивка, да се съблюдават взаимовръзките между почва и климат. Трябва да са възможни достатъчно движение и -.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало