1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на говеда: избери подходящия термин.

Изисквания на говедата към техните околна среда и обор

Отглеждането в стадо отговаря на естествените нужди на говедата и подобрява социалното им поведение. - е особено препоръчително за поведениет на стадото, за здравето на животното, за плодовитостта и здравето на копитата им. - , отговарящи на нуждите на животните, също е добра алтернатива. Успешната работа с животните поставя много отговорности пред персонала. Редовното - и основните проверки (най-малко два пъти седмично), както и бързите реакции предотвратяват заболявания и намаляване на постиженията, както и допълнителни разходи.

Говедата, които целогодишно се отглеждат на паша, са много -. Когато темпертурите падат през есента, им пораства дебела зимна козина. - помага за здравето на животните. За да могат да се държат животни и през зимата по пасищата, най-подходящи са пясъчните почви. Освен това при силен дъжд водата трябва да може бързо да попие и почвата да може -. Области с високи нива на подпочвени води са следователно неподходящи. Каменните почви заплашват здравето на копитата. От това следва, че сигурността при стъпването на животните е много важна. Тревната площ не трябва да бъде унищожавана (например увредена при стъпване). За препоръчване е фаза на отпочиване на пасищата през пролетта.

Ако - е непостоянно, то трябва да се сменя в зависимост от атмосферните условия. Ако мястото за пасище не може да се сменя или често се наблюдават влажни атмосферните условия, е препоръчително придържането към постоянно място за хранене. Едно -, особено от страната, изложена на атмосферни условия, чрез природни ресурси, например дървета или жив плет е финансово изгодно, може обаче да бъде постигнато и чрез заслони или наредени едни върху други бали сено или слама. При такива инсталации е важно продължителното им действие.

Прикритието от атмосферните условия служи за изравняването на - студени или топли температури. Силните валежи, както и влажността на въздуха водят до овлажняване на козината и намаляване на изолиращите и свойства. Към това се прибавя и студът от изпаряването. Вятърът допълнително опосредства изстиването на тялото. Студената почва при лягане допринася още веднъж за разсейването на топлината. Това води до това, че животните отказват да лежат и преживната им дейност се връща назад, което от своя страна пречи на здравословното храносмилане. Тези факти увеличават - от сухи и предпазени от вятъра, застлани със слама -, които да не провеждат топлината навън. Сламата трябва редовно да се обновява, за да не губи изолиращите си свойства.

Оградата на пасищата не трябва да представлява опасност и трябва да е достатъчно устойчива, за да предотврати бягство. Освен твърдата, стабилна ограда от външната страна, електрическата ограда се доказва като подходяща и за вътрешни разделения на пасището. Наличието на стабилни средства за обездвижване на животното при грижата за копитата, при лечение и имунизации и при отбиването на телетата е важно изискване при целогодишното свободно отглеждане. Те служат за защита на животните и за осигуряване на - на работниците.

В оборите телетата се чувстват най-добре между - градуса по целзий. Климатичните инсталации служат за редовния обмен на свеж въздух и газове. Въздушните течения, влажност на въздуха над - и липсата на вода трябва да се избягват. Редовното почистване на отпадъчните материали трябва естествено също да бъде неизменна част от грижата за животните. Оформянето на различни отделения за разходка, лежане и хранене помага на говедата да използват областите поотделно през деня.

- подове, входове, които са достатъчно широки, за да могат да вървят - едно до друго, както и повърхности за лежане, които са добре приети от животните, повишават благоденствието на животните. Трябва да се обърне внимание и на достатъчното пространство за всяко едно животно, за да се избегнат битки за превъзходство. Нетипичното поведение може да се окаже знак за това, че - имат недостатъци.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало