1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на говеда: избери подходящия термин.

Извод

Независимо дали производството е конвенционално, или екологично, благоденствието на животните трябва да е приоритет за всички работници, които имат досег с тях. Животните не трябва да се разглеждат само като продуктивен фактор, а като живи същества. Все пак потребителят, а и законовите разпоредби ни задължават да разглеждаме - като основна и водеща линия за развитие. Подобряването на благосъстоянието на животните изисква внимателното претегляне на аспекти, свързани със защитата на животните и на икономически такива. Освен това, отглеждането на животните е важен стълб за много предприятия и семейства.

Подобряването на благосъстоянието на животните изисква внимателното претегляне на аспекти, свързани със защитата на животните и на икономически такива. Освен това, отглеждането на животните е важен стълб за много предприятия и семейства. Последователните стъпки и мерки за благоденствието на животните повишават общественото приемане на - и гарантират дългосрочна конкурентоспособност. Държавните предписания дават законовите рамки, но само - би довело до нужните промени в предприятията.

По този начин производителите на техническа апаратура за отглеждане на животни ще трябва повече да зачитат тази гледна точка. Важният опит от практиката може да послужи за развитието на нови стандарти при работата с животно. Също така се увеличават и изискванията към работниците, - се занимават с животните. Професионалното обучение става все по-важно.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало