1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на свине: избери подходящия термин.

Общи принципи

Отглеждането, храненето, обслужването и обгрижването трябва да са напаснати към - на животното, неговите - не трябва да бъдат ограничавани и - трябва да се избягват. За да се постигне това, са нужни определени специализирани знания, които се постигат чрез завършването на -. Всички нужни - трябва да се извършват ежедневно. Освен - на животното, трябва да бъдат взети под внимание и определени изисквания към -.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало