1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на свине: избери подходящия термин.

Основни принципи при отглеждането

Отглеждането трябва да се съобрази с -, възрастта и расата на животното. При този процес трябва да се вземат предвид резултатите от поведенчески изследвания. При - условията в постройките трябва да са съобразени, както с животното, така и с изискванията за отглеждате. Трябва да се избягват -. При - трябва освен това да са съобразени и растителността, почвите, климата и взаимовръзките между тях. Трябва да бъде подсигурено достатъчно пространство за движение и -.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало