1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на свине: избери подходящия термин.

Изисквания на прасетата към техните околна среда и обор

Прасетата са - животни. Както в тяхната - местата за хранене, почивка и изхождане трябва да са ясно разграничени. Следователно оборът трябва винаги да бъде чист и сух, както и да има възможност за пространствено разграничение на функционалните сектори. Всяко животно трябва да има място за -. Тези условия отговарят на благосъстоянието на животното и са предпоставки за неговото благоденствие и -. Основно е възможно използването на студени или -. Ако свинете се държат в студен обор съответно с изход, те трябва да имат възможност бавно да свикват с ниските температури. Те са особено подходящи за по-силни породи. Задължително, обаче, трябва да имат на разположение суха, чиста и предпазваща -.

Въздухът трябва да съдържа ниски нива на амоняк и въглероден диоксид. Влажността на въздуха трябва да е между -. Въздушните течения трябва да бъдат избягвани, особено в топлите обори. Топлият обор трябва да разполага със съответната климатична система. Температурата трябва да е между - градуса по целзий и промените трябва да бъдат плавни. Повърхностите за лягане трябва от една страна да извличат прекалената топлина, но от друга страна да изолират от студ. Повърхностите за седене, лягане и разходка трябва да бъдат - и не трябва да представляват опасност от наранявания. Това естествено важи за всички устройства и инсталации в обора и по пасищата.

Свинете имат комплексно - и затова трябва винаги да се отглеждат в -. Ако се ограничава естественото им поведение, може да се стигне до неестествени прояви като задържане на изпражнения, запек, хапане, напразно дъвчене и т.н. Прасетата имат нужда от различни материали за -, за да извършват своите естествени дейности. Дивите свине изравят, опипват и достигат храната си в почвата. На това може да се намери алтернатива чрез използването на обикновени - и постелки (например от слама).

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало