1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Устойчивост в животновъдството

Текст с празни полета за отглеждането на свине: избери подходящия термин.

Извод

Независимо дали производството е конвенционално, или екологично, - на животните трябва да е приоритет за всички работници, които имат досег с тях. Животните не трябва да се разглеждат само като продуктивен фактор, а като живи същества. Все пак потребителят, а и законовите разпоредби ни задължават да разглеждаме - като основна и водеща линия за развитие.

Подобряването на - изисква внимателното претегляне на аспекти, свързани със защитата на животните и на икономически такива. Освен това, отглеждането на животните е важен стълб за много предприятия и -.

Последователните стъпки и мерки за благоденствието на животните повишават общественото приемане на - и гарантират дългосрочна конкурентоспособност. Държавните предписания дават законовите рамки, но само доброволното им прилагане би довело до нужните промени в предприятията. По този начин производителите на техническа апаратура за отглеждане на животни ще трябва повече да зачитат тази гледна точка. Важният опит от практиката може да послужи за развитието на нови стандарти при работата с животно. Също така се увеличават и изискванията към работниците, които ежедневно се занимават с животните. Професионалното - става все по-важно.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
Обратно към начало