1. 1
 2. 2
 3. 3

Разпространение и повишаване на стойността

Вече научи от Тони и Лиза някои неща за възможните маркетингови пътища за разпространение на селскостопанската продукция. Сега с помощта на долу посочените термини опитай да опишеш добрия маркетингов път за създаване на регионални ценности. Когато кликнеш върху термина, се появява кратко обяснения, което ще ти помогне ри избора. При всички отделни стъпки по пътя има определени преимущества и недостатъци, които са обобщени в края.

Дистрибуционен канал с висока регионална стойност

1

2

3

4

Обединение на производителите Потребител Директно разпространение : Магазин към предприятието , Регионални пазари Производител / Селскостопанско предприятие Преработка

Тук още веднъж са представени преимуществата и недостатъците на този маркетингов път:

 • Преимущества:

  По-широко разпространение и по-малки усилия при обединение на предприятията. Възможност за повишаване стойността и качеството на живот в региона.

 • Недостатъци:

  По-големи усилия за персонал и логистика. Могат да се разпространяват само малки количества продукция.

 • Шансове:

  Цените подлежат на договорка. Зависимостите могат да се редуцират. По-голяма близост до потребителя.

 • Рискове:

  Повишени хигиенни изисквания за складиране и преработване. Предписанията могат да се променят.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
Обратно към начало