1. 1
 2. 2
 3. 3

Разпространение и повишаване на стойността

Вече научи от Тони и Лиза някои неща за възможните маркетингови пътища за разпространение на селскостопанската продукция. Сега с помощта на долу посочените термини опитай да опишеш най-широко разпространения начин за разпростанение днес. Когато кликнеш върху термина, се появява кратко обяснения, което ще ти помогне ри избора. При всички отделни стъпки по пътя има определени преимущества и недостатъци, които са обобщени в края.

Все още най-широко разпространеният канал за продажби

1

2

3

4

Производител / Селскостопанско предприятие Търговия на едро и дребно Кланици / Преработвателна индустрия Потребител

Тук още веднъж са представени преимуществата и недостатъците на този маркетингов път:

 • Преимущества:

  Могат бързо да се продадат големи количества. При дългосрочните договори има възможност за добро планиране.

 • Недостатъци:

  Производителят трябва да осигури непрекъснати доставки на еднакво качество. Слабо влияние върху подобряването на качеството на живот в региона.

 • Шансове:

  Добри изкупни цели могат да се договорят само до някъде.

 • Рискове:

  Зависимост от изкупвача. Пазарната цена може да падне. Законовите предписания могат да се променят.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
Обратно към начало