1. 1
  2. 2

Устойчиво селско стопанство

Доколко е устойчиво твоето предприятие?

Какво установяваш, когато анализираш опасностите на работното място?

Какви социални ефекти може да има повишаването на стойността и качеството на региона?

В коя сфера заетите в земеделието трябва да имат повече право на глас по въпросите за устойчивото развитие на региона?

Каква трябва да е минималната ставка на работниците в селското стопанство?

Какви видове директно разпространение съществуват?

Какви са икономическите преимущества от регионалното разпространение?

Селскостопанските животни трябва редовно да се преглежат и изследват. Къде е икономическата полза от това?

Какво отличава селскостопанското предприятие, което е устойчиво на кризи?

Защо използването на фуражи, произведени в региона, е екологичното решение?

Какви екологични вреди се нанасят при отглеждането и износа на соя в страните производителки, като например Бразилия?

Какви изисквания поставя устойчивото животновъдство пред заетите в сектора?

Какво означава да се спазват правата на животните?

Сертификат

  1. 1
  2. 2
Обратно към начало